Poľovnícky spolok HLDOČÍN NIŽNÁ

Poľovnícky spolok HLDOČÍN NIŽNÁ

IČO:

42349486

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok HLDOČÍN NIŽNÁ

Dátum vzniku:

12.11.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nižná, Nižná, 02743

Okres:

SK031A - Okres Tvrdošín

Obec:

SK031A509876 - Nižná

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený