Poľovnícky spolok CHOTÁR MÚTNE

Poľovnícky spolok CHOTÁR MÚTNE

IČO:

42064392

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok CHOTÁR MÚTNE

Dátum vzniku:

21.05.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mútne 196, Mútne, 02963

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317509850 - Mútne

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený