Poľovnícky spolok Bažant Šárovce

Poľovnícky spolok Bažant Šárovce

IČO:

42333890

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Bažant Šárovce

Dátum vzniku:

15.04.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šarovce 92, Šarovce, 93552

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502804 - Šarovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený