Poľovnícky ochranný spolok DEVANA - SLOVAKIA

Poľovnícky ochranný spolok DEVANA - SLOVAKIA

IČO:

42098335

Obchodné meno:

Poľovnícky ochranný spolok DEVANA - SLOVAKIA

Dátum vzniku:

12.10.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rožňavské Bystré 187, Rožňavské Bystré, 04931

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428526207 - Rožňavské Bystré

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený