Poľovnícky a ochranársky spolok PONITRIE

Poľovnícky a ochranársky spolok PONITRIE

IČO:

42026032

Obchodné meno:

Poľovnícky a ochranársky spolok PONITRIE

Dátum vzniku:

15.01.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Terchová 1136, Terchová, 01306

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B518042 - Terchová

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený