Poľovnícky klub HUBERT + DIANA STÁRŇA

Poľovnícky klub HUBERT + DIANA STÁRŇA

IČO:

36099619

Obchodné meno:

Poľovnícky klub HUBERT + DIANA STÁRŇA

Dátum vzniku:

12.08.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Gemerská Panica 316, Gemerská Panica, 98046

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428514748 - Gemerská Panica

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený