Poľovnícky klub DONA Veľké Revištia

Poľovnícky klub DONA Veľké Revištia

IČO:

42109311

Obchodné meno:

Poľovnícky klub DONA Veľké Revištia

Dátum vzniku:

25.05.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

9. mája 3411/5, Michalovce, 07101

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522279 - Michalovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený