Poľovnícky klub Diana Bratislava v likvidácii

Poľovnícky klub Diana Bratislava v likvidácii

IČO:

31804870

Obchodné meno:

Poľovnícky klub Diana Bratislava v likvidácii

Dátum vzniku:

20.08.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Na Lánoch 10, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82104

Okres:

SK0102 - Okres Bratislava II

Obec:

SK0102529320 - Bratislava - mestská časť Ružinov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený