Poľovnícky a chovateľský spolok PERDIX

Poľovnícky a chovateľský spolok PERDIX

IČO:

31193773

Obchodné meno:

Poľovnícky a chovateľský spolok PERDIX

Dátum vzniku:

22.10.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veterná 84, Okoličná na Ostrove, 94613

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501301 - Okoličná na Ostrove

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený