Poľovnícke združenie Zverín

IČO:

35992956

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Zverín

Dátum vzniku:

25.06.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Praha 1, Praha, 98511

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511773 - Praha

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený