Poľovnícke združenie ZÚGÓ

IČO:

31957196

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ZÚGÓ

Dátum vzniku:

17.02.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kunova Teplica, Kunova Teplica, 04932

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428525898 - Kunova Teplica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený