Poľovnícke združenie ZLATÝ DANIEL

IČO:

42161860

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ZLATÝ DANIEL

Dátum vzniku:

31.01.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Námestie oslobodenia č. 13, Senica, 90501

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215504203 - Senica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený