Poľovnícke združenie ŽIAR

IČO:

31094767

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ŽIAR

Dátum vzniku:

25.04.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sklárska 503/13, Poltár, 98701

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511765 - Poltár

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený