Poľovnícke združenie ŽIAR, Nedožery-Brezany

IČO:

35655909

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ŽIAR, Nedožery-Brezany

Dátum vzniku:

01.01.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štúrova 595/20, Nedožery-Brezany, 97212

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227514209 - Nedožery-Brezany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">