Poľovnícke združenie Zbehy

IČO:

35593407

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Zbehy

Dátum vzniku:

20.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zbehy 338, Zbehy, 95142

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500950 - Zbehy

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený