Poľovnícke združenie Vršatec

IČO:

42274435

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vršatec

Dátum vzniku:

28.07.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pruské, Pruské, 01852

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222513598 - Pruské

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený