Poľovnícke združenie Vrakúň

IČO:

34009761

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vrakúň

Dátum vzniku:

25.07.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pod záhradami 262/87, Vrakúň, 93025

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211502006 - Vrakúň

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený