Poľovnícke združenie Vlk Podhoroď

IČO:

42326940

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vlk Podhoroď

Dátum vzniku:

12.02.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Podhoroď 123, Podhoroď, 07264

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429522929 - Podhoroď

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený