Poľovnícke združenie Vlčia hora Cejkov

IČO:

31298095

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vlčia hora Cejkov

Dátum vzniku:

08.01.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kašovská 324, Cejkov, 07605

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528234 - Cejkov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený