Poľovnícke združenie Veliká

IČO:

31921876

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Veliká

Dátum vzniku:

17.03.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dolný Hričov, 01341

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517526 - Dolný Hričov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený