Poľovnícke združenie Veľaty

IČO:

31299890

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Veľaty

Dátum vzniku:

25.08.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Poštová 87, Veľaty, 07615

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B543845 - Veľaty

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený