Poľovnícke združenie Valaská Belá

IČO:

42417121

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Valaská Belá

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Valaská Belá 478, Valaská Belá, 97228

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227514420 - Valaská Belá

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený