Poľovnícke združenie Teplá Voda

IČO:

36098744

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Teplá Voda

Dátum vzniku:

10.06.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hrnčiarska 13, Pukanec, 93505

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502693 - Pukanec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený