Poľovnícke združenie Tareky

IČO 31980601
Obchodné meno Poľovnícke združenie Tareky
Dátum vzniku 25.06.1990
Dátum zániku
Adresa sídla Buclovany, Buclovany, 08643
Okres SK0411 - Okres Bardejov
Obec SK0411519103 - Buclovany
Právna forma 731 - Organizačná jednotka združenia
Hlavná činnosť 94999 - Činnosti ostatných členských organizácií
Inštitucionálny sektor 15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Druh vlatníctva 6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
Kategória veľkosti organizácie 00 - nezistený