Poľovnícke združenie Tarbucka Kamenec

IČO:

31959091

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Tarbucka Kamenec

Dátum vzniku:

11.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malý Kamenec 71, Malý Kamenec, 07636

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528561 - Malý Kamenec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený