Poľovnícke združenie Svätojánska dolina

IČO:

42215196

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Svätojánska dolina

Dátum vzniku:

13.01.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Liptovský Ján 83, Liptovský Ján, 03203

Okres:

SK0315 - Okres Liptovský Mikuláš

Obec:

SK0315510734 - Liptovský Ján

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený