Poľovnícke združenie Sulinka

IČO:

31956190

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Sulinka

Dátum vzniku:

02.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Stará Ľubovňa, 06401

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526665 - Stará Ľubovňa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený