Poĺovnícke združenie STRÁŇ

IČO:

00622699

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie STRÁŇ

Dátum vzniku:

18.08.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Domaniža, 01816

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226513008 - Domaniža

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený