Poľovnícke združenie Starohorec

IČO:

35664321

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Starohorec

Dátum vzniku:

19.01.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Staré Hory, 97602

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321509019 - Staré Hory

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený