Poľovnícke združenie Srnka

IČO:

31300901

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Srnka

Dátum vzniku:

21.09.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Svinia, Svinia, 08232

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417525171 - Svinia

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený