Poľovnícke združenie Spolok so sídlom v Kostolnej pri Dunaji

IČO:

34010726

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Spolok so sídlom v Kostolnej pri Dunaji

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kostolná pri Dunaji, Kostolná pri Dunaji, 92525

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108503851 - Kostolná pri Dunaji

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený