Poľovnícke združenie Spišské Vlachy

IČO:

35516496

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Spišské Vlachy

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Spišské Vlachy, Spišské Vlachy, 05361

Okres:

SK042A - Okres Spišská Nová Ves

Obec:

SK042A543594 - Spišské Vlachy

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený