Poľovnícke združenie Sokolí kameň Chocholná - Velčice

IČO:

35594314

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Sokolí kameň Chocholná - Velčice

Dátum vzniku:

15.04.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Chocholná - Velčice, Chocholná-Velčice, 91304

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229506087 - Chocholná-Velčice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený