POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE SOKOL JASENOV

IČO:

42380952

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE SOKOL JASENOV

Dátum vzniku:

14.04.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná 13, Jasenov, 06601

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412559547 - Jasenov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený