Poľovnícke združenie SOKOL

IČO:

34008608

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SOKOL

Dátum vzniku:

31.12.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Plavecký Štvrtok 1, Plavecký Štvrtok, 90068

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508195 - Plavecký Štvrtok

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený