Poľovnícke združenie SOFIA ALEXANDRA

IČO:

37921860

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SOFIA ALEXANDRA

Dátum vzniku:

26.05.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

M.R.Štefánika 1, Nové Mesto nad Váhom, 91501

Okres:

SK0224 - Okres Nové Mesto nad Váhom

Obec:

SK0224506338 - Nové Mesto nad Váhom

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený