Poľovnícke združenie SKALKA Krnča

IČO:

35602970

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SKALKA Krnča

Dátum vzniku:

16.11.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Februárová 519/167, Krnča, 95619

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236543101 - Krnča

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený