Poľovnícke združenie SELCE

IČO:

35666960

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SELCE

Dátum vzniku:

08.03.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Selce, 98013

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327515515 - Selce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený