Poľovnícke združenie Rysia skala - Rozložná

IČO:

35567732

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Rysia skala - Rozložná

Dátum vzniku:

13.05.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rozložná 55, Rozložná, 04932

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428526193 - Rozložná

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený