Poľovnícke združenie Roháč

IČO:

36129178

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Roháč

Dátum vzniku:

05.10.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dolný Lieskov, Dolný Lieskov, 01821

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226546640 - Dolný Lieskov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený