POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE RIM.JANOVCE

IČO:

14224101

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE RIM.JANOVCE

Dátum vzniku:

22.08.1991

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rimavské Janovce, 98001

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515469 - Rimavské Janovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený