Poľovnícke združenie REMETKA

IČO:

35602767

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie REMETKA

Dátum vzniku:

11.02.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Drženice, 93401

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502219 - Drženice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený