Poľovnícke združenie Rastislavice


IČO:

35594616

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Rastislavice

Dátum vzniku:

18.11.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rastislavice, 94108

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503509 - Rastislavice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený