Poľovnícke združenie RABOĽ - VYŠNÁ MYŠĽA

IČO:

35540982

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie RABOĽ - VYŠNÁ MYŠĽA

Dátum vzniku:

26.10.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vyšná Myšľa 278, Vyšná Myšľa, 04415

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426522198 - Vyšná Myšľa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený