Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín

IČO:

42358981

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malá Domaša 23, Malá Domaša, 09402

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D528846 - Malá Domaša

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený