Poľovnícke združenie pri JRD Pokrok Poltár

IČO:

35988622

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie pri JRD Pokrok Poltár

Dátum vzniku:

05.03.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Poltár, 98701

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511765 - Poltár

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený