Poľovnícke združenie PRAMEŇ Slatina

IČO:

36103748

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie PRAMEŇ Slatina

Dátum vzniku:

12.05.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Slatina, Slatina, 93584

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502740 - Slatina

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený