POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE - POĽANY NESLUŠA

IČO:

37798294

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE - POĽANY NESLUŠA

Dátum vzniku:

06.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nesluša, Nesluša, 02341

Okres:

SK0314 - Okres Kysucké Nové Mesto

Obec:

SK0314509302 - Nesluša

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený