Poľovnícke združenie POĽANA Nižné Ružbachy

IČO:

42235766

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie POĽANA Nižné Ružbachy

Dátum vzniku:

18.05.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nižné Ružbachy 135, Nižné Ružbachy, 06502

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526916 - Nižné Ružbachy

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený