Poľovnícke združenie Podkova Jasov

IČO:

35535580

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Podkova Jasov

Dátum vzniku:

15.03.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ondavská 15, Košice - mestská časť Západ, 04011

Okres:

SK0423 - Okres Košice II

Obec:

SK0423598224 - Košice - mestská časť Západ

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený